Geschillen

Geschillen binnen een onderneming tussen aandeelhouders of bestuurders komen regelmatig voor. Op de pagina geschillen besteden wij hier uitgebreid aandacht aan. Er komen verschillende voorbeelden van geschillen aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor het voorkomen van geschillen door u juridisch te laten bijstaan en bijvoorbeeld afspraken schriftelijk vast te laten leggen. Er zijn indien het tot een geschil komt verschillende oplossingen beschikbaar, zoals een gang naar de Ondernemingskamer, maar ook het voeren van een schikkingsoverleg en overige opties.

Wij staan klaar voor hulp, begeleiding en advies. Mogen wij ook u binnenkort ontvangen?

De procespraktijk omtrent geschillen.

Geschillen binnen de onderneming of tussen bedrijven zorgen voor een problematische situatie. De verschillende partijen binnen een onderneming, zoals commissarissen, bestuurders en aandeelhouders zijn het niet altijd met elkaar eens. Indien de ongelijke belangen tot geschillen leiden, is het belangrijk om u juridisch te laten bijstaan. Ember law firm geeft advies en houdt zich bezig met de procespraktijk omtrent geschillen, waarbij wij u op een standvastige manier vertegenwoordigen.

Geschillen binnen de onderneming voorkomen

Het is uiteraard belangrijk om geschillen binnen de onderneming te voorkomen. Dit is onder meer mogelijk door afspraken schriftelijk vast te leggen. Onze ondernemingsjuristen helpen u hierbij, bijvoorbeeld met het opmaken van statuten of om afspraken vast te leggen in een directiereglement, aandeelhoudersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst. Mocht het ondanks de duidelijke afspraken toch tot een geschil komen dan is het belangrijk om u juridisch bij te laten staan. Het komt in de praktijk voor dat er in het bestuur van een onderneming of in de aandeelhoudersvergadering sprake is van een patstelling. Ook wanbeleid aan de zijde van het bestuur of handelingen die in strijd zijn met de gemaakte afspraken kunnen aanleiding zijn voor het ontstaan van een geschil. De meeste geschillen ontstaan in de praktijk tussen aandeelhouders, bestuurders of tussen deze partijen.

Voorbeelden onderwerp van geschillen:

 • Patstellingen
 • Misbruik zeggenschap
 • Wanbeleid
 • Beloning bestuur
 • Wel of niet uitkeren dividend
 • Handelen in strijd met wet, afspraken of statuten

 

Beoordeling geschillen door Ondernemingskamer

Indien er sprake is van een geschil is het mogelijk om de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam in te schakelen die geschillen bij vennootschappen beoordeelt. Er is hierbij sprake van een enquêteprocedure. Deze bijzondere procedure richt zich op het herstellen van verhoudingen tussen bijvoorbeeld aandeelhouders, bestuurders of commissarissen. Uiteraard is het van belang om u hierover juridisch te laten adviseren door een expert in ondernemingsrecht, zoals Ember law firm.

Oplossing voor geschillen

De Ondernemingskamer is bevoegd voor specifieke zaken, maar er zijn bij onbevoegdheid andere stappen te ondernemen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om door middel van mediation of een schikkingsoverleg naar een oplossing voor het geschil te zoeken. Zo zijn er eveneens opties om uw geschil aan een arbiter of aan een rechtbank voor te leggen.

Rechtsgang voorkomen

Wij zetten onze expertise in en maken een juridische analyse van het geschil op basis van de feiten en omstandigheden die u aandraagt. Alle aspecten van het geschil maken onderdeel uit van de juridische analyse. Indien de situatie het toelaat en het de voorkeur verdient, richten wij ons veelal eerst op het voorkomen van een rechtsgang. Uiteraard zijn wij standvastig als een rechtsgang noodzakelijk is om het geschil door een rechter te laten beoordelen.

Ondernemingsjuristen voor advies en procesbijstand

Het is belangrijk om in een vroeg stadium van een geschil of indien er sprake is van een potentieel geschil advies in te winnen. Wij bieden u de mogelijkheid om in het kader van geschillen binnen een onderneming voor eenmalig juridisch advies te kiezen of van een strippenkaart gebruik te maken. Maak uw keuze en kies voor professionaliteit, kwaliteit en standvastigheid.

Welke jurist kan u hierbij helpen?

Zishan Hussain

Kavita Kalloe - Jurist Rotterdam | Ember Law Firm

Kavita Kalloe

Aziza Kaddouri

Strippenkaart pakketten

Heeft u af en toe juridisch advies of bijstand nodig? En als u een jurist nodig heeft, wilt u dan meteen verschillende juridische diensten voor een vast bedrag laten uitvoeren? Lees dan vooral verder!

Hoe werkt het?

U kiest één van de vier strippenkaarten waarmee u verzekerd bent van deskundig juridisch advies voor uw onderneming. Dat juridisch advies kunnen wij online of fysiek op locatie geven. U heeft te allen tijde inzicht in de door ons gemaakte uren. Bijvoorbeeld uren van onze arbeidsrecht jurist voor begeleiding tijdens een onderhandeling met een werknemer of het voeren van procedures bij de (kanton)rechter. Of denk aan uren gemaakt voor het incasseren van vorderingen of het schrijven van juridische brieven (let op: geen juridische contracten of algemene voorwaarden).

Strippenkaart M (7,5 uur)

 • 7,5 uur juridisch advies en/of bijstand
 • korting op het geldend uurtarief
 • 12 maanden geldig
€ 1.300,00

Strippenkaart L (15 uur)

 • 15 uur juridisch advies en/of bijstand
 • korting op het geldend uurtarief
 • 12 maanden geldig
€ 2.500,00

Bel ons

Maandag t/m Vrijdag: 09:00 – 17:00 Zaterdag & Zondag: Gesloten
085 – 303 8277

E-mail ons

Je krijgt op werkdagen binnen 24 uur een reactie: contact opnemen

What an amazing experience. I have been working with Ember law firm for a few years now, specifically with Mr. Hussain Z. An amazing lawyer, fast, reliable, knowledgeable and overall just wonderful as a person. The fees are and for me were worth every penny every time and with every interraction. I can recommend them wholeheartedly and from my point of view they will remain my favorite law firm to work with.

Laurentiu Gabriel Sasu
december 14, 2022

Zeer professioneel en gericht antwoorden wordt er verstrekt vanuit Ember Law firm. De desbetreffende personen doen er alles aan om uw probleem tot in de detail weer te geven, hiermee beperkt er hoop geruis en/of problemen in de toekomst.

Sohail Mughal
september 16, 2022