Het salaris

De pagina Salaris bevat eveneens een stukje theorie en ook hier bespreken wij enkele belangrijke overwegingen uit de jurisprudentie.

Wij staan klaar voor hulp, begeleiding en advies. Mogen wij ook u binnenkort ontvangen?

Waar bestaat het salaris / loon uit?

Het salaris van een werknemer in dienstverband maakt onderdeel uit van een arbeidsovereenkomst. Overigens kent salaris ook wel de benaming loon en betreft het ofwel een geldelijke betaling of loon in natura. Het salaris is te zien als een beloning voor de werknemer die in loondienst werk verricht voor een werkgever.

Waaruit bestaat het salaris?

Het salaris bestaat veelal uit geld in de vorm van een uurloon met een weekloon of maandloon dat afhankelijk is van het aantal gewerkte uren. Het is ook mogelijk dat het loon uit bonussen bestaat net als uit een overwerkvergoeding, gratificatie of vakantietoeslag. Een winstaandeel of de toekenning van een dertiende maand kunnen eveneens deel uitmaken van het salaris.

Binnen welke termijnen moet het salaris / loon worden betaald en is er recht op schadevergoeding als de termijnen worden overschreden?

In de arbeidsovereenkomst staat niet alleen de hoogte van het salaris vermeld, maar ook de termijn waarover het loon wordt berekend. Indien er sprake is van een weeksalaris geldt dat de werkgever na afloop van de werkweek een weekloon uitkeert. Bij een maandloon geldt dat het salaris telkens na een maand wordt uitbetaald. Indien een werkgever het salaris te laat betaalt, kan de werknemer aanspraak op een verhoging maken. Er bestaat in dat geval dus recht op een vorm van schadevergoeding.

Verhoging en rente

De verhoging van het salaris bedraagt 5% per dag, gerekend voor de vierde tot en met de achtste werkdag na afloop van de dag waarop het salaris betaald had moeten zijn. In de periode daarna is de werkgever 1% verhoging verschuldigd voor iedere volgende werkdag. Overigens is hier een maximum aan gesteld van 50% van het salaris. De werknemer krijgt de vergoeding niet zondermeer uitgekeerd, maar dient daarvoor de werkgever in gebreke te stellen en bij uitblijven van betaling naar de rechter te gaan voor een loonvordering. Als blijkt dat de werkgever geen schuld heeft aan de vertraging van uitbetaling dan is er geen verhoging van het salaris verschuldigd.

Functie wijzigen met als gevolg salarisvermindering. Mag dat?

Indien een werknemer akkoord gaat met een functiewijziging dan hoeft dat niet automatisch te betekenen dat er ook sprake is van instemming met salarisvermindering. Het is van groot belang dat de werkgever daarin duidelijkheid biedt. De werknemer dient dan ook welbewust te zijn van het gegeven dat er aan de wijziging van de functie een lager salaris is gekoppeld. Het uitblijven van een protest aan de kant van de werknemer mag door de werkgever niet opgevat worden als een instemming. Ook als er wel sprake is van een protest is het niet zondermeer mogelijk bij een functiewijziging een salarisvermindering toe te passen. Dit blijkt onder meer uit het arrest: PHR, 23 november 2018,  ECLI:NL:HR:2018:2168.

 De Hoge Raad gaat er bij de redenering vanuit dat een werkgever niet zondermeer mag vertrouwen op de aanvaarding van een functie met salarisvermindering, wat een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden met zich meebrengt. De werkgever mag er alleen op vertrouwen dat er sprake is van aanvaarding op het moment dat de werknemer er welbewust mee instemt (HR 12 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3570). Het is bijvoorbeeld niet voldoende om van instemming en aanvaarding uit te gaan als een werknemer toch de werkzaamheden gaat verrichten. Bij weigering van werkzaamheden is het dan namelijk de werknemer die de arbeidsvoorwaarden schendt.

Wanneer mag een werkgever het salaris / loon opschorten?

Een werkgever heeft in bepaalde situaties de mogelijkheid om het salaris op te schorten. Het opschorten van loon is bijvoorbeeld toegestaan als een werkgever bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer geen controle kan uitvoeren. Bij opschorting is er sprake van uitstel van betalen van het salaris. Indien de werknemer weer voldoet aan de voorwaarden van re-integratie en controle dus mogelijk is, geldt dat het salaris met terugwerkende kracht moet worden betaald. In artikel 7:629 lid 6 BW staat vermeld in welke situaties de werkgever het recht heeft om loon op te schorten.

Wanneer mag een werkgever het salaris / loon stopzetten?

Er zijn verschillende redenen voor de werkgever die aanleiding geven om het salaris stop te zetten. Het stopzetten van loon mag volgens artikel 7:629 lid 3 BW om de volgende redenen:

 • Bij verzwijgen van gebrek bij aanvang dienstverband, waardoor verzuim is ontstaan
 • Bij belemmering van eigen genezing of herstelproces
 • Bij het weigeren van werk in de vorm van passende arbeid
 • Bij weigering om aan beoordeling mee te werken in het kader van passende arbeid
 • Bij weigering mee te werken aan plan van aanpak
 • Bij weigering mee te werken aan aanvraag voor WIA.


Hoe kan er een loonvordering worden ingesteld?

Indien een werkgever het salaris niet op tijd betaalt, bestaat de mogelijkheid om een loonvordering in te stellen en daarbij aanspraak te maken op de wettelijke verhoging en wettelijke rente. De loonvordering start met het verzenden van een aangetekende brief naar de werkgever om daarin het achterstallige loon en verhoging met rente te claimen. Betaalt de werkgever niet dan kan de werknemer naar de kantonrechter. Het is uiteraard verstandig om als werkgever of als werknemer u hierin te laten bijstaan door Ember law firm. Het is zowel mogelijk om een spoedprocedure in de vorm van een kort geding en/of een uitgebreide procedure ofwel bodemprocedure te starten.

Wat kost het om het salaris / loon te vorderen bij de kantonrechter?

Er is griffierecht verschuldigd om de loonvordering bij de kantonrechter te laten behandelen. De hoogte van het bedrag bepaalt mede de hoogte van het griffierecht en bovendien wijzigen de tarieven jaarlijks.

Juridisch advies en bijstand bij salarisconflicten

Ember law firm komt op voor uw belangen en biedt zowel ondernemers als particulieren verschillende opties voor juridisch advies en juridische bijstand. Bijvoorbeeld met een vaste prijs voor eenmalig juridisch advies of met afname van een juridisch zakenpakket of strippenkaart pakket. Wij zijn eveneens inzetbaar als in-house jurist voor ondernemers. Particulieren hebben de keuze tussen eenmalig juridisch advies, juridische bijstand en rechtsbijstand abonnement. Maak een keuze uit het aanbod van onze diensten voor werkgevers of werknemers. Wij gaan met vastberadenheid en standvastigheid voor u aan de slag.

Welke jurist kan u hierbij helpen?

Abedel Shaik Soeltan - Jurist Rotterdam | Ember Law Firm

Abedel Shaik Soeltan

Ismael Sebastiao

Zishan Hussain

Javesson Franca - Jurist Rotterdam | Ember Law Firm

Javesson Franca

Strippenkaart pakketten

Heeft u af en toe juridisch advies of bijstand nodig? En als u een jurist nodig heeft, wilt u dan meteen verschillende juridische diensten voor een vast bedrag laten uitvoeren? Lees dan vooral verder!

Hoe werkt het?

U kiest één van de vier strippenkaarten waarmee u verzekerd bent van deskundig juridisch advies voor uw onderneming. Dat juridisch advies kunnen wij online of fysiek op locatie geven. U heeft te allen tijde inzicht in de door ons gemaakte uren. Bijvoorbeeld uren van onze arbeidsrecht jurist voor begeleiding tijdens een onderhandeling met een werknemer of het voeren van procedures bij de (kanton)rechter. Of denk aan uren gemaakt voor het incasseren van vorderingen of het schrijven van juridische brieven (let op: geen juridische contracten of algemene voorwaarden).

Strippenkaart M (7,5 uur)

 • 7,5 uur juridisch advies en/of bijstand
 • korting op het geldend uurtarief
 • 12 maanden geldig
€ 1.300,00

Strippenkaart L (15 uur)

 • 15 uur juridisch advies en/of bijstand
 • korting op het geldend uurtarief
 • 12 maanden geldig
€ 2.500,00

Bel ons

Maandag t/m Vrijdag: 09:00 – 17:00 Zaterdag & Zondag: Gesloten
085 – 303 8277

E-mail ons

Je krijgt op werkdagen binnen 24 uur een reactie: contact opnemen

What an amazing experience. I have been working with Ember law firm for a few years now, specifically with Mr. Hussain Z. An amazing lawyer, fast, reliable, knowledgeable and overall just wonderful as a person. The fees are and for me were worth every penny every time and with every interraction. I can recommend them wholeheartedly and from my point of view they will remain my favorite law firm to work with.

Laurentiu Gabriel Sasu
december 14, 2022

Zeer professioneel en gericht antwoorden wordt er verstrekt vanuit Ember Law firm. De desbetreffende personen doen er alles aan om uw probleem tot in de detail weer te geven, hiermee beperkt er hoop geruis en/of problemen in de toekomst.

Sohail Mughal
september 16, 2022