Te veel betaald loon verrekenen met transitievergoeding?
Een werknemer is het niet eens met de transitievergoeding die de werkgever aanbiedt, omdat de werkgever dit wil verrekenen met het te veel betaalde loon. De rechter heeft hier uitspraak over gedaan.
Winnaar:
Business Excellence Awards 2022
Best Labour law & Debt collection advisors 2022 - BeNeLux

Te veel betaald loon

In deze zaak meent de werkgever dat werknemer te veel betaald loon zou hebben ontvangen gedurende zijn arbeidsongeschiktheid. In de cao van de werknemer staat dat er tijdens ziekte 100% van het loon wordt uitbetaald. Bij langdurige ziekte van 6 maanden wordt 90% van het loon uitbetaald en na één jaar 85%. Volgens de werkgever heeft de werknemer onterecht 100% van het loon ontvangen gedurende zijn hele ziekte en behoorde dit dus lager te zijn. Daarom verrekent de werkgever het te veel ontvangen loon met de transitievergoeding die de werknemer nog te goed krijgt. Is dit wel een teken van goed werkgeverschap?

Transitievergoeding

Een transitievergoeding is in het Nederlands recht een financiële compensatie die de werkgever betaalt aan de werknemer bij ontslag. Zelf de transitievergoeding berekenen? Gebruik deze handige tool:

Tool: Bereken de transitievergoeding 2021

Bel ons

Maandag t/m Vrijdag: 09:00 – 17:00
Zaterdag & Zondag: Gesloten
085 – 303 8277


E-mail ons

Je krijgt op werkdagen binnen 24 uur een reactie:
contact opnemen

Oordeel van de rechter

De kantonrechter heeft uiteindelijk geoordeeld dat de werkgever niet het ‘te veel doorbetaalde’ loon mag verrekenen met de transitievegoeding die de werknemer ontvangt. In de cao wordt er namelijk een minimum percentage aangegeven. De werkgever heeft er zelf voor gekozen om hiervan af te wijken en 100% van het loon uit te keren aan de werknemer. Hierop kan de werknemer dus niet afgerekend worden. Hij mocht er namelijk op vertrouwen dat de werkgever kennis had genomen van de cao. Als er toch een verrekening zou plaatsvinden dan zou dit in strijd zijn met goed werkgeverschap.

Onze tip is om als werkgever altijd zorg te dragen voor een verzuimreglement. Het is belangrijk dat u dit raadpleegt zodra uw werknemer ziek wordt. De uitspraak leest u hier. Te veel betaald loon verrekenen met de transitievergoeding mag dus niet! Zit u in een soortgelijke situatie? Mail ons via info@lwzjuristen.nl en telefonisch op 085 – 303 8277.