Diensten voor particulieren
Winnaar:
Business Excellence Awards 2022
Best Labour law & Debt collection advisors 2022 - BeNeLux

Particulieren

Juridische advies en bijstand voor particulieren

Of u nu een arbeidsrecht jurist nodig heeft, rechtsbijstand wilt of juridische advies wilt krijgen… Bij het juridische kantoor Ember law firm uit Rotterdam kunt u terecht om u juridisch bij te laten staan. Dat met een inkomensafhankelijk uurtarief vanaf 102,85 euro, inclusief btw. U kunt gebruikmaken van diverse mogelijkheden: van eenmalig juridisch advies tot aan bijstand bij de kantonrechter.

Wij komen op voor uw belangen, zonder dat u het stuur over de situatie verliest. Wij schikken een juridische procedure als dat verstandig is, maar gaan het gevecht aan in de rechtszaal als dat noodzakelijk blijkt. Standvastig. Wij benoemen pijnpunten als dat u helpt en nemen u mee de juridische uitgangspunten van uw situatie te vinden. 

Hard op de zaak, zacht op de relatie.

Nee. Een enige en laatste betalingsherinnering is voldoende. Ons advies is om 1 betalingsherinnering te verzenden en na 3 dagen een aanmaning te sturen. Meer herinneren of aanmanen is niet effectief en kost u alleen onnodig veel tijd.

Als het gaat om particulieren. De 14-dagen brief (WIK) hoeft u niet te sturen als uw klant een bedrijf (B2B) is.

Een bedrijf is direct incassokosten verschuldigd, zodra de geldende betalingstermijn is verstreken. Uw vordering is daarmee direct opeisbaar. Bedrijven moeten dus direct incassokosten betalen vanaf de datum van betalingsverzuim. Tip: neem wel de algemene voorwaarden door, want hierin kan staan dat er eerst een ingebrekestelling moet volgen!

Bij een betwiste vordering geeft uw klant of opdrachtgever aan dat hij een ‘goede’ reden heeft om de factuur niet te betalen. Deze reden kan zijn: een afspraak die niet volgens de overeenkomst/contract of algemene voorwaarden is nagekomen. Bij een betwiste vordering zal het buitengerechtelijk traject moeten worden doorlopen. Direct uw debiteur voor de rechter slepen kan u duur komen te staan, vooral als de reden van uw debiteur gegrond is! Heeft u te maken met betwiste vorderingen? Wij bekijken of de betwisting juridisch gegrond is en voeren namens u het verweer.

Bij een onbetwiste vordering geeft uw klant of opdrachtgever aan dat hij niet wil of kan betalen. Uw schuldenaar heeft dus geen geldige redenen opgegeven waarom hij niet heeft betaald.

Neem de dagvaarding serieus en schakel hulp in! Verschijnt u niet voor de rechter om verweer te voeren, dan kunnen de vorderingen van de eiser worden toegewezen = hoge kosten voor u. Stuur een e-mail naar info@lwzjuristen.nl en wij kijken graag of wij iets voor u kunnen betekenen.

Het is in goed overleg mogelijk om een zaak aan te nemen op basis van no cure-no pay. Het moet dan bijvoorbeeld wel gaan om onbetwiste vorderingen. U kunt het beste een e-mail sturen naar info@lwzjuristen.nl en wij kijken graag met u mee.

U kunt eenvoudig een incasso opdracht bij ons indienen. Stuur een e-mail naar info@lwzjuristen.nl en wij kijken graag of wij iets voor u kunnen betekenen.