Ontslag op staande voet en transitievergoeding, hoe zit dat?
Winnaar:
Business Excellence Awards 2022
Best Labour law & Debt collection advisors 2022 - BeNeLux

Nieuwe regels per 1 augustus 2022

Als een werkgever een werknemer op staande voet wil ontslaan, dient daarvoor op basis van het arbeidsrecht een dringende reden aanwezig te zijn. Bij het geven van ontslag op staande voet beëindigt de werkgever zonder opzegtermijn direct de arbeidsovereenkomst en dat heeft verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Bijvoorbeeld mogelijk het verlies van het recht op een WW-uitkering net als het mogelijk geen aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding. Het is echter zo dat een ontslag op staande voet niet altijd betekent dat er geen recht op een transitievergoeding bestaat. De Hoge Raad heeft namelijk eerder in 2018 bepaald dat deze redenering niet zomaar opgaat.

Ontslag op staande voet en recht transitievergoeding

Bij ontslag op staande voet is er sprake van een dringende reden, maar voor het bepalen of er recht bestaat op een transitievergoeding is het belangrijk om te kijken of de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Indien de dringende reden is erkend, betekent dat niet automatisch dat er ook sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer.

Dringende redenen

Er zijn een aantal dringende redenen die aanleiding vormen om ontslag op staande voet te geven. Het gaat hierbij onder meer om diefstal of fraude net als om werkweigering, mishandeling of grove belediging. Een dringende reden kan ook zijn dat een werknemer onder invloed van alcohol of drugs op het werk verschijnt.

  • Diefstal of fraude
  • Mishandeling
  • Grove belediging
  • Werkweigering zonder grond
  • Onder invloed van alcohol of drugs

Ernstig verwijtbaar handelen

De Hoge Raad heeft in de casus van 2018 waar het een werknemer betrof die onder invloed van alcohol op het werk kwam ondanks een eerdere waarschuwing geredeneerd dat ernstig verwijtbaar handelen niet automatisch te koppelen is aan een dringende reden voor ontslag op staande voet. Deze uitspraak heeft invloed op de beoordeling of er wel of geen recht bestaat op een transitievergoeding bij ontslag op staande voet.

Recht op transitievergoeding

Een dringende reden voor ontslag op staande voet betekent niet dat er direct ook sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. U bent als werkgever geen transitievergoeding verschuldigd als de reden van ontslag op staande voet te koppelen is aan ernstig verwijtbaar handelen. Als deze koppeling er niet is, geldt dat er mogelijk wel een recht bestaat op een transitievergoeding. Het onder invloed van alcohol op het werk verschijnen is bijvoorbeeld een dringende reden voor ontslag op staande voet, maar de aanspraak op een transitievergoeding dient daarbij mogelijk apart te worden beoordeeld.

Vraag om advies

Het is belangrijk om voorzichtigheid te betrachten bij het geven van ontslag op staande voet. In de eerste plaats dient er een dringende reden te zijn voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet. In de tweede plaats dient er sprake te zijn van ernstig verwijtbaar handelen om geen transitievergoeding te hoeven betalen. Daarom is het belangrijk om advies in te winnen, zodat u op de juiste manier handelt. Neem contact met ons op of sluit een in-house jurist abonnement af om als ondernemer altijd verzekerd te zijn van juridisch advies. Ook particulieren kunnen altijd verzekerd zijn van juridisch advies, dankzij ons rechtsbijstand abonnement.

Neem telefonisch (085 – 303 8277) of per e-mail (admin@emberlawfirm.nl) contact met ons op voor meer informatie over onze diensten en tarieven.

Bel ons

Maandag t/m Vrijdag: 09:00 – 17:00
Zaterdag & Zondag: Gesloten
085 – 303 8277


E-mail ons

U krijgt op werkdagen binnen 24 uur een reactie:
contact opnemen