Oprichting bedrijf

Op de pagina Oprichting bedrijf leest u waar wij u bij kunnen helpen en/of adviseren. Deze pagina bevat een stukje theorie én haalt ook enkele belangrijke overwegingen uit de rechtspraak (jurisprudentie) aan.

 

Wij staan klaar voor hulp, begeleiding en advies. Mogen wij ook u binnenkort ontvangen?

Hoe start u een bedrijf?

Bij het oprichten van een bedrijf zijn er allerlei aspecten van belang, zoals de keuze voor een bepaalde rechtsvorm. De fiscale regels variëren per rechtsvorm net als de aansprakelijkheid en het is belangrijk om daarin de juiste keuze te maken. Zo gelden er eveneens voorwaarden voor het oprichten van een vereniging of stichting en zijn er regels voor ondernemers die van buiten de EER en Zwitserland komen. Weet u welk visum ervoor nodig is, zoals een Dutch start-up visum of kent u het belastingvoordeel van de 30% vergoedingsregeling voor kennismigranten? Ember law firm heeft deze expertise in huis en voorziet u niet alleen van het beste juridische en fiscale advies, maar regelt voor u bij de oprichting van een bedrijf ook de praktische zaken.

Waarom een bedrijf openen in Nederland?

Nederland biedt startups net als zowel kleine als internationale ondernemingen een ideale omgeving om een bedrijf op te richten. Het ondernemersklimaat is om meerdere redenen perfect voor startende ondernemers en bedrijven die willen uitbreiden of zich in Nederland willen vestigen. In de eerste plaats is er veel aandacht voor creativiteit en innovatie in een vooruitstrevende maatschappij. Daarnaast is de locatie optimaal om vanuit Nederland de rest van Europa of zelfs de rest van de wereld te bereiken. De infrastructuur is voor wat betreft het transport en op het gebied van telecommunicatie uitstekend te noemen. Bovendien is er sprake van een sterke economie en is de politieke situatie stabiel. De belangrijkste reden voor de oprichting van een bedrijf in Nederland betreft echter de fiscale voordelen.

Fiscale voordelen oprichting bedrijf in Nederland

Nederland staat bij multinationals bekend als belastingparadijs in de vorm van een doorsluisland. Er zijn niet voor niets enorm veel brievenbusfirma’s, waarbij Nederland als doorvoerland gebruikt wordt om winst te verschuiven. Nederland kent allerlei fiscaal gunstige regelingen voor ondernemingen. Naast alle voordelen voor multinationals profiteren ook kleine en middelgrote bedrijven van het fiscale klimaat.

Een eenmanszaak heeft bijvoorbeeld net als een vof recht op ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling. Bovendien zijn er startersregelingen en investeringsregelingen van toepassing voor extra fiscaal voordeel. Bij een verwachte grote omzet of winst en qua beperking van privé-aansprakelijkheid is het mogelijk om voor de oprichting van een bedrijf in de vorm van een bv te kiezen. Het belastingtarief van de vennootschapsbelasting voor een bv is wat dat betreft bijvoorbeeld lager dan voor een eenmanszaak of vof.

De verschillende soorten ondernemingen

Bij de oprichting van een bedrijf geldt dat er een rechtsvorm op van toepassing is. De eenmanszaak (zzp/freelance) is veruit de populairste rechtsvorm om een onderneming op te richten. Er staan bij de Kamer van Koophandel meer dan een miljoen eenmanszaken geregistreerd tegenover nog geen half miljoen bv’s. De vof komt als rechtsvorm voor de oprichting van een onderneming minder vaak voor, maar daar zijn er toch ook bijna tweehonderdduizend van in Nederland.

Het is belangrijk om u te laten adviseren over welk rechtsvorm in uw situatie het beste is. Als ervaren specialisten in het ondernemingsrecht kijken wij daarvoor naar de gewenste aansprakelijkheid, samenwerking en fiscale voordelen. Het groot verschil op basis van aansprakelijkheid is dat u met een eenmanszaak voor de schulden van uw bedrijf privé aansprakelijk bent. Dit is bij een bv bijvoorbeeld niet het geval. Met betrekking tot belastingen geldt dat u met een eenmanszaak over de winst belasting bent verschuldigd via de inkomstenbelasting. Er zijn fiscale voordelen van toepassing, zoals de ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Een bv is vennootschapsbelasting verschuldigd en indien van toepassing ook dividendbelasting. Bovendien is de directeur-grootaandeelhouder ook nog over het eigen loon inkomstenbelasting verschuldigd net als over het verkregen dividend. Om een keuze te maken tussen beide rechtsvormen, is het belangrijk naar de belastingdruk te kijken. Kiest u voor de oprichting van een bedrijf met een zakenpartner? In dat geval is er onder meer een keuze tussen een vennootschap onder firma (vof) en een besloten vennootschap (bv). Het is bij het oprichten van een vof van belang om een vennootschapscontract op te stellen. Uiteraard is Ember law firm hierbij graag van dienst.

Overigens vertoont een vof wat betreft de aansprakelijkheid en fiscale voordelen overeenkomsten met een eenmanszaak. Het verschil is dat er bij een vof meerdere zakenpartners betrokken zijn.

 • Eenmanszaak: geen rechtspersoon, privé aansprakelijk, fiscale voordelen via inkomstenbelasting
 • Vof: geen rechtspersoon, elke vennoot privé aansprakelijk, fiscale voordelen via inkomstenbelasting
 • Bv: rechtspersoon, niet privé aansprakelijk (op aantal uitzonderingen na), vennootschapsbelasting, loonbelasting en eventueel dividendbelasting.

 

De procedure voor het oprichten van een eenmanszaak

Het oprichten van een eenmanszaak vindt plaats door middel van een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een online voorinschrijving is mogelijk om daarna fysiek te verschijnen en de oprichting van het bedrijf te voltooien. Hiervoor betaalt u eenmalig een bedrag. De KVK verstrekt de bedrijfsgegevens aan de Belastingdienst die vervolgens een btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer toekent.

De procedure voor het oprichten van een BV

De oprichting van een bedrijf met een bv als rechtsvorm gebeurt bij de notaris die hiervoor een notariële akte opstelt met de statuten. Iedere bestuurder van de bv dient ingeschreven te worden in het Handelsregister van de KVK. De bv is in oprichting tot het moment dat de inschrijving van de bestuurders is geregeld. In de tussenliggende periode is iedere bestuurder persoonlijk aansprakelijk als er namens de bv handelingen worden verricht. De belanghebbenden van de bv dienen opgenomen te worden in het UBO-register van de KVK met uitzondering van bv’s die beursgenoteerd zijn. Verder dient er een startkapitaal van minimaal € 0,01 euro aanwezig te zijn in de bv en in de vennootschap gestort te zijn.

De procedure voor het oprichten van een VOF

Het oprichten van een vof verloopt via eenzelfde procedure als de inschrijving van een eenmanszaak. In het Handelsregister komen tegen betaling van een bedrag de bedrijfsnaam, bedrijfsactiviteiten en de namen van de vennoten te staan. Een extra handeling bij het oprichten van een bedrijf met vof als rechtsvorm is de inschrijving van de belanghebbenden in het UBO-register. Het is aan te raden om een vennootschapscontract te laten opstellen, waar Ember law firm u graag bij van dienst is.

De procedure voor het oprichten van een vereniging of stichting

Ember law firm helpt u graag bij het oprichten van een vereniging of stichting. Het is in de eerste plaats belangrijk om te weten wat het verschil is tussen een vereniging of stichting. Een vereniging richt zich op mensen die gezamenlijk activiteiten willen ondernemen, zoals een voetbalclub of een buurtvereniging. Een stichting richt zich op het behalen van ideële doelen, zoals een stichting die zich inzet voor een goed doel. Er gelden voor het oprichten van een vereniging of stichting andere regels. Het is verplicht om een stichting via een notaris op te richten en de inschrijving bij de KVK te regelen.

Bij het oprichten van een vereniging is er een verschil tussen volledige rechtsbevoegdheid en beperkte rechtsbevoegdheid. Bij volledige rechtsbevoegdheid is er sprake van een rechtspersoon en is oprichting via de notaris verplicht. Bij beperkte rechtsbevoegdheid is oprichting zonder notaris mogelijk en is het mogelijk om de vereniging bij de KVK in te schrijven. In deze situatie is de vereniging aansprakelijk. Bestuurders zijn direct privé aansprakelijk indien de vereniging niet ingeschreven staat bij de KVK. Het is daarom belangrijk om u hierin juridisch te laten begeleiden.

Het verkrijgen van het juiste visum

Er zijn voor ondernemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om een bedrijf op te richten verschillende voorwaarden van toepassing. Inwoners uit EER-landen en Zwitserland hebben geen visum of verblijfsvergunning nodig om een bedrijf te starten. Indien er sprake is van een zakenpartner buiten deze landen dan is er voor kort verblijf een Schengenvisum aan te vragen.

Blijft de zakenpartner langer dan negentig dagen hier? In dat geval is er veelal een machtiging tot voorlopig verblijf nodig en betreft een visum om hier het land in te komen. Beide aanvragen voor elk visum zijn gecombineerd aan te vragen middels een aanvraag voor Toegang en Verblijf (TEV).

Er geldt voor startups dat deze geen verblijfsvergunning nodig hebben als het om ondernemers van buiten de EU gaat die in Nederland een innovatief bedrijf oprichten ofwel een start-up. In deze situatie is het mogelijk om een verblijfsvergunning voor 1 jaar aan te vragen om de onderneming op te starten bij de IND (Immigratie-een Naturalisatiedienst).

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals dat de Dutch start-up met een facilitator (betrouwbare begeleider) samenwerkt. Op grond van de regeling voor zelfstandig ondernemers is het mogelijk om de vergunning na een jaar te verlengen. Het aanvragen van een dergelijke Residence permit verdient de voorkeur, omdat de kosten hiervan het laagst zijn en de procedure het snelst is.

Overigens is het eveneens mogelijk om bij de oprichting van een bedrijf een verblijfsvergunning aan te vragen voor start-up personeel. Hier is de verblijfsregeling ‘Essentieel start-up personeel’ op van toepassing. De aanvraag verloopt via de IND, maar de IND  vraagt voor de beoordeling advies aan RVO.

 • Schengenvisum voor kort verblijf
 • Machtiging tot voorlopig verblijf
 • Residence permit voor start-ups
 • Verblijfsregeling Essentieel start-up personeel

 

Procedure 30% taks reimbursement ruling

Bij het werven van kennismigranten in het buiteland is het voor bedrijven mogelijk om te profiteren van de 30% tax reimbursement ruling. Deze 30% vergoedingsregeling bestaat uit een belastingvrije vergoeding van 30% van het bruto-inkomen dat in Nederland belast is. Het betreft een vergoeding in het kader van het compenseren van de gemaakte kosten om kennismigranten naar Nederland te halen. Het voordeel bij het oprichten van een bedrijf in Nederland is dat u als werknemer van uw eigen bv eveneens in aanmerking komt voor de 30%-vergoedingsregeling. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, is de aanvraag voor de 30%-faciliteit bij de Belastingdienst aan te vragen. Ember law firm staat u graag bij in deze procedure.

Welke jurist kan u hierbij helpen?

Sjors van den Ende

Abedel Shaik Soeltan

Zishan Hussain

Kavita Kalloe

Aziza Kaddouri

Enkele meestgestelde vragen

Welke rechtsvorm is het beste om een bedrijf te starten?

De beste rechtsvorm is afhankelijk van de situatie en van de gewenste aansprakelijkheid. Wij bieden u als ondernemingsrecht advocaat juridische begeleiding bij het oprichten van een bedrijf en geven op basis van alle belangrijke aspecten advies. Daarbij stellen wij bijvoorbeeld ook vennootschapscontracten op net als andere belangrijke voorwaarden, zoals algemene voorwaarden en arbeidsvoorwaarden.

 

Welke rechtsvormen zijn er allemaal?

Er zijn rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zoals een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap. Daarnaast zijn er rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, waarvan de bv het bekendste is. Naast de bv is de nv eveneens een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dit geldt eveneens voor een vereniging, stichting en coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.

 

Welke rechtsvorm is geschikt om een dochteronderneming in Nederland op te richten?

Indien er sprake is van een internationaal bedrijf dat een dochteronderneming in Nederland wil oprichten, wordt vaak de voorkeur gegeven aan de oprichting van een bv. Ember law firm voorziet in juridische bijstand met de oprichting en beoordeelt bijvoorbeeld onder meer de statuten en overeenkomst voor aandeelhouders. Het volledige oprichtingsproces is door ons snel en efficiënt uit te voeren.

 

Begeleidt Ember law firm het gehele proces voor oprichting van een bedrijf?

Het is inderdaad mogelijk om ons in te schakelen voor het gehele proces aangaande het oprichten van een bedrijf in Nederland. Naast advies over de ideale rechtsvorm en structuur stellen wij overeenkomsten en voorwaarden op. Het is belangrijk om hiervoor geen standaard modellen te gebruiken, maar ons het werk te laten doen. Elk bedrijf kent weer een andere bedrijfsvoering en heeft baat bij specifieke voorwaarden die op de onderneming zijn afgestemd.

 

Spare pakket (5 uur)

 • 5 uur juridisch advies en/of bijstand
 • 10% korting op het geldend uurtarief
 • 6 maanden geldig
€ 675,00

Strike pakket (10 uur)

 • 10 uur juridisch advies en/of bijstand
 • 10% korting op het geldend uurtarief
 • 12 maanden geldig
€ 1.350,00

Double Trouble pakket (20 uur)

 • 20 uur juridisch advies en/of bijstand
 • 15% korting op het geldend uurtarief
 • 12 maanden geldig
€ 2.700,00

Triple Trouble pakket (offerte)

 • 20> uur juridisch advies en/of bijstand
 • 15% korting op het geldend uurtarief
 • 12 maanden geldig
€ N.T.B.

Bel ons

Maandag t/m Vrijdag: 09:00 – 17:00 Zaterdag & Zondag: Gesloten
085 – 303 8277

E-mail ons

Je krijgt op werkdagen binnen 24 uur een reactie: contact opnemen

What an amazing experience. I have been working with Ember law firm for a few years now, specifically with Mr. Hussain Z. An amazing lawyer, fast, reliable, knowledgeable and overall just wonderful as a person. The fees are and for me were worth every penny every time and with every interraction. I can recommend them wholeheartedly and from my point of view they will remain my favorite law firm to work with.

Laurentiu Gabriel Sasu
december 14, 2022

Zeer professioneel en gericht antwoorden wordt er verstrekt vanuit Ember Law firm. De desbetreffende personen doen er alles aan om uw probleem tot in de detail weer te geven, hiermee beperkt er hoop geruis en/of problemen in de toekomst.

Sohail Mughal
september 16, 2022