Juridische contracten en voorwaarden

Als ondernemer niet thuis in juridische documenten? Bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, een vaststellingsovereenkomst, een verwerkersovereenkomst of het opstellen van sluitende algemene voorwaarden? Lees dan vooral verder.

Wij staan klaar voor hulp, begeleiding en advies. Mogen wij ook u binnenkort ontvangen?

Ember law firm: controleren en opstellen

Als ondernemer niet thuis in juridische documenten? Bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, een vaststellingsovereenkomst, een verwerkersovereenkomst of het opstellen van sluitende algemene voorwaarden?

Het is ronduit vervelend als u, omdat uw juridische documenten niet kloppen, aansprakelijk wordt gesteld. Helemaal omdat het wetboek geen beperking oplegt aan de aansprakelijkheid van de ondernemer. Dan kunt u maar beter zeker weten dat uw documenten kloppen. En dat u zélf uw aansprakelijkheid beperkt, natuurlijk binnen de kaders van de wet- en regelgeving.

Ember law firm biedt u drie opties aan:

 1. Do it yourself – juridische contracten en algemene voorwaarden voor een vaste prijs.
 2. Maatwerk contracten en algemene voorwaarden voor een meerprijs. Laat een jurist meekijken en het document voor u opstellen.
 3. Controleren van juridische contracten, brieven of algemene voorwaarden. Laat een jurist meekijken en het document controleren.

 

Hoe werkt het?

Do it yourself

Wij bieden u een platform aan waaruit u templates kunt downloaden voor een kleine prijs. Deze templates zijn door ons opgesteld. Met deze sluitende documenten komt u zakelijk en professioneel over bij uw klanten.

Maatwerk

Kies ervoor om een jurist te spreken (max. 30 minuten) die direct feedback geeft op het contract, brief of (algemene) voorwaarden. Een mogelijkheid is om het document door de jurist in te laten vullen. Dat laatste is ons advies, want controleren en daarna alsnog laten aanpassen is duurder.

Controleren

Het controleren van documenten raden wij in eerste instantie niet aan, want i) wij weten niet door wie het is geschreven, ii) het bestuderen kost tijd en iii) het slechts aangeven van opmerkingen kost bijna evenveel geld als het laten opstellen. Wilt u toch alleen uw documenten laten controleren? Dan kan dat! Een jurist kijkt met u mee en voorziet u direct van feedback. Heeft de jurist geen (bruikbare) feedback? Dan kost het gesprek u bijna niets. Wij brengen in dat geval slechts de gereserveerde tijd (€ 50,00 excl. 21% BTW)  in rekening. De kosten voor het controleren komen dan te vervallen.

Een greep uit de contracten die wij voor u kunnen controleren en/of opstellen:

ARBEIDSRECHT

 • Aanzegbrief (voortzetting/beëindiging arbeidsovereenkomst)
 • Addendum arbeidsovereenkomst (NL-ENG, NL-DU)
 • Arbeidsovereenkomst beknopt (onbepaalde/bepaalde tijd)
 • Arbeidsovereenkomst uitgebreid (onbepaalde/bepaalde tijd)
 • Arbeidsovereenkomst uitgebreid tweetalig (EN-NL/DU-NL) (incl. ENG memo over NL-arbeidsrecht)
 • Autoreglement
 • Bedrijfsreglement
 • Detacheringsovereenkomst
 • Internet-/social media-/e-mailreglement
 • Brief ontslag tijdens proeftijd
 • Overeenkomst van opdracht (NL-ENG)
 • Stage-overeenkomst
 • Stage-reglement
 • Vaststellingsovereenkomst einde arbeid (NL-ENG)
 • Ziekteverzuimreglement
 • SAR (Stock Appreciation Rights) overeenkomst
 • Aanvraag compensatie transitievergoeding

 

ONDERNEMINGSRECHT

 • Agiostortingsovereenkomst (NL/ENG)
 • Borgtocht
 • Cessie akte (overdracht van een vordering op naam)
 • Contractsoverneming (overdracht van een rechtsverhouding)
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Kwijtschelding
 • Koopovereenkomst activa/passiva en aandelen (beknopt)
 • Notulen algemene vergadering van aandeelhouders: (ENG)
  • benoeming/ontslag bestuurder
  • tegenstrijdig belang
  • agiostorting
  • uitgifte aandelen
  • (dividend)uitkering (exclusief bestuursbesluit)
  • statutenwijziging
 • Schriftelijk besluit bestuur/ RvC (ENG)
 • Overeenkomst van geldlening (ENG)
 • Overeenkomst van geldlening eigen woning
 • Pandakte goederen (incl. registratie Belastingdienst)
 • Rekening-courantovereenkomst (ENG)
 • Sale & leaseback (koopovereenkomst + huurovereenkomst)
 • Schuldoverneming (overdracht van een schuld)
 • Volmacht (ENG)
 • Aandeelhoudersovereenkomst (beknopt)
 • Certificaathoudersovereenkomst (beknopt)
 • Vaststellingsovereenkomst einde samenwerking aandeelhouders/vennoten
 • Managementovereenkomst DGA
 • Schenkingsovereenkomst

 

CONTRACTENRECHT

 • Huurovereenkomst overige bedrijfsruimte (ROZ-model)
 • Huurovereenkomst winkelruimte (ROZ-model)
 • Huuroverkomst woonruimte (ROZ-model)
 • Huurovereenkomst activa

 

Goed om te weten

De tarieven hebben betrekking op een eerste uitgewerkt concept (draft) op basis van vooraf volledig aangeleverde informatie op grond van correct weergegeven feiten en omstandigheden. De documenten betreffen situaties zonder bijzondere complicaties, zoals (dreigende) geschillen of insolventie. De documenten worden opgesteld zonder onderhandelingen met een andere partij. Voor complexe situaties kan er een meerprijs gelden. Er is altijd één wijzigingsronde inbegrepen en/of beantwoording van eenvoudige vragen (max. 20 minuten).

Indien er niet is voldaan aan de geschetste voorwaarden, dan is er sprake van maatwerk en geen vast tarief.

Welke jurist kan u hierbij helpen?

Sjors van den Ende

Zishan Hussain

Kavita Kalloe

Aziza Kaddouri

Bel ons

Maandag t/m Vrijdag: 09:00 – 17:00 Zaterdag & Zondag: Gesloten
085 – 303 8277

E-mail ons

Je krijgt op werkdagen binnen 24 uur een reactie: contact opnemen

Zeer goed geholpen door Zishan en zijn team m.b.t. juridisch advies met verschillende vragen over arbeidsrecht. Uiteindelijk heeft Zishan het proces tot het overeenkomen van een VSO volledig overgenomen en heeft dit tot het gewenste resultaat geleid.

Razwan Nawaz
maart 14, 2022

Zishan is zeer bekwaam en behulpzaam. Persoonlijk en toegankelijk in zijn communicatie. Hij maakt het voor je begrijpelijk, waardoor je zelf ook begrijpt wat er voor je zaak gedaan moet worden. Ik zou hem zeker aanraden als je een betrouwbare en bekwame Jurist nodig hebt.

Osman Goktas
januari 14, 2022